Google Earth Plug-in

Google Earth Plug-in 9.2

Miễn phí
Cái Google Earth bổ Sung là một mạng nhện duyệt bổ sung cho Google Earth
Người dùng đánh giá
3.6  (323 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
9.2.47.8 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Google
Cái Google Earth bổ Sung là một mạng nhện duyệt bổ sung cho phép cậu định vị và khám phá geographic dữ liệu vào một 3D cầu qua rất nhiều vũ trang mạng.
Cái Google Earth bổ Sung hiện đang sẵn sàng cho theo dõi hoạt động hệ thống mạng và trình duyệt cũ:
Microsoft Windows (2000, XP, và Vista)
* Google Chrome 1.0+
* Internet Nhà Thám Hiểm 6+
* Firefoxdescription 2.0+
* Đàn 1.0+
Táo Mac OS X 10.4 và cao hơn (thông Tin và PowerPC)
* Săn 3.1+
* Firefoxdescription 3.0+
Kết đôi với nó JavaScript API, Google Earth Plug-in cho anh nhúng Google Earth, một sự thật 3D kỹ thuật số trái đất, vào các trang mạng.
Thông tin được cập nhật vào: